Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to istotny aspekt finansowy związany z korzystaniem z usług notarialnych. Wpływa ona na koszty transakcji i innych czynności wymagających udziału notariusza. Warto więc bliżej przyjrzeć się, czym jest, na jakiej podstawie jest ustalana i jak ostatecznie wpływa na wynagrodzenie notariusza.

Taksa notarialna - forma wynagrodzenia notariusza

Taksa notarialna stanowi wynagrodzenie przysługujące notariuszowi za dokonanie określonych usług notarialnych w Warszawie lub każdej innej miejscowości. Jest to forma opłaty, która ma na celu pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zawodu notariusza oraz wynagrodzenie za jego pracę i zaangażowanie w proces prawny. Wynagrodzenie to jest uzależnione od rodzaju czynności notarialnej, jaką wykonuje notariusz, oraz od wartości przedmiotu czynności.

Na jakiej podstawie ustalane są wysokości taksy notarialnej?

Wysokość taksy notarialnej jest określana na podstawie umowy między notariuszem a stronami czynności. Istnieje jednak pewien regulamin, który określa maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla poszczególnych czynności. Regulamin ten jest określony przez ustawę o notariacie oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej. Dzięki temu, strony czynności mają pewność, że opłata notarialna nie przekroczy ustalonych limitów. Warto dodać, że taksa notarialna może być ustalana na dwa sposoby – jako stała kwota lub jako procent wartości przedmiotu czynności. W przypadku stałej kwoty wysokość taksy nie zależy od wartości przedmiotu czynności, natomiast w przypadku procentowej stawki, taksa jest obliczana jako określony procent wartości przedmiotu czynności.

Rodzaje czynności notarialnych a wysokość taksy

Wysokość taksy notarialnej zależy od rodzaju czynności notarialnej. Przykładowo, za sporządzenie aktu notarialnego, takiego jak umowa sprzedaży nieruchomości czy darowizny, taksa będzie wyższa niż za wykonanie prostszych czynności, takich jak poświadczenie podpisu czy sporządzenie wypisu dokumentu. W przypadku niektórych czynności notarialnych, takich jak np. sporządzenie testamentu czy umowy małżeńskiej, taksa notarialna może być niższa, gdyż ustawodawca uznał te czynności za szczególnie istotne dla obywateli i chciał zachęcić do korzystania z usług notariusza.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej