Spadki – pomoc notariusza w Warszawie

Sprawy spadkowe potrafią być skomplikowane, zwłaszcza gdy osoba zmarła nie pozostawiła jasnego testamentu. Często angażują one bliskich członków rodziny, czasami skonfliktowanych ze sobą. Z tego powodu w wielu przypadkach konieczne jest skorzystanie z pomocy notariusza, który specjalizuje się w sprawach dotyczących spadków.

Notariusz może pomóc we wszelkich kwestiach prawnych, zwłaszcza tych związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania lub odrzucenia spadku. Notariusz jest uprawniony m.in. do wystawiania aktów poświadczenia dziedziczenia i innych aktów notarialnych, niezbędnych do uzyskania spadku. Takie dokumenty okazują się konieczne także w kolejnych operacjach dotyczących przedmiotów zapisanych w testamencie lub dziedziczonych ustawowo.

 

Poświadczenie dziedziczenia – Wola, Śródmieście

Aby stwierdzić nabycie spadku, konieczne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów. Jednym z nich jest orzeczenie sądowe, a drugim – poświadczenie dziedziczenia wystawiane przez notariusza. W naszej kancelarii sporządzamy odpowiednie akty, w oparciu o prawo dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

Nasza praca opiera się na dwóch etapach. To:

  • spisanie protokołu dziedziczenia,
  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

To znacznie szybszy sposób na uzyskanie należnego spadku niż oczekiwanie na wydanie orzeczenia sądowego. W trakcie sporządzania dokumentu spisuje się protokół dziedziczenia, w którym wszystkie strony muszą potwierdzić złożone oświadczenia i zostać poinformowane o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Mowa tu przede wszystkim o wiedzy na temat istniejących testamentów, braku dodatkowych osób uprawnionych do dziedziczenia czy np. nieruchomości, w tym także tych rolnych, objętych spadkiem.

Protokół dziedziczenia jest więc złożonym dokumentem, w którym spadkobiorcy mogą zdecydować również o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu. Jest to konieczne zwłaszcza w sytuacji, gdy od momentu otwarcia spadku nie minęło sześć miesięcy.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać zarówno w sytuacji, gdy osoba zmarła pozostawiła testament, jak i wtedy, kiedy o sposobie dziedziczenia decydują obowiązujące przepisy. Trzeba jednak pamiętać, że notariusz nie ma uprawnień do orzekania w przypadku testamentów szczególnych – np. ustnych, sporządzanych przy świadkach. Wówczas konieczne jest zgłoszenie sprawy do sądu.

 

Kiedy przydaje się poświadczenie dziedziczenia?

Testament nie jest dokumentem, na podstawie którego spadkobiorca może brać udział w różnego rodzaju postępowaniach i procesach formalnych dotyczących przedmiotów spadku. Najpierw trzeba potwierdzić testament poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Dopiero wtedy możliwe jest m.in. wpisanie spadkobiorcy do księgi wieczystej czy wnioskowanie o spłaty pożyczki zaciągniętej za życia osoby zmarłej.

Nasza kancelaria znajduje się w Warszawie. Docieramy z aktualną ofertą przede wszystkim do mieszkańców takich dzielnic, jak Wola czy Śródmieście. Pomagamy przede wszystkim firmom i podobnym podmiotom. Działamy m.in. w skomplikowanych sprawach spadkowych, dotyczących dużego majątku.

 

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej