Intercyzy – usługi w Warszawie
złote obrączki i młotek sędziowski

Intercyzy należą do najpopularniejszych małżeńskich umów majątkowych, które wprowadzają odmienny ustrój majątkowy. Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, zatem wszystkie nabyte składniki majątku podczas małżeństwa stają się własnością obojga. Z pomocą naszej Kancelarii mogą Państwo zmienić ustrój majątkowy, zawierając umowę o ograniczonej lub rozszerzonej wspólności majątkowej, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Podpisanie umowy odbywa się w obecności notariusza oraz obu zainteresowanych stron umowy. Usługi notarialne naszej Kancelarii kierujemy do małżonków oraz osób planujących zawrzeć małżeństwo, zainteresowanych podpisaniem intercyzy w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

 

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej skutkuje tym, iż podczas trwania małżeństwa każdy z małżonków posiada osobisty, odrębny majątek. Wszystkie nabywane przez daną osobę składniki majątku stanowią jej wyłączną własność - nie powstaje wówczas tzw. majątek wspólny, co ma miejsce w sytuacji zawarcia małżeństwa bez intercyzy. Umowa obejmuje wszystkie składniki majątku, począwszy od uzyskanych dochodów z pracy, prowadzonej działalności, sprzedaży nieruchomości, instrumentów finansowych itd. Każda ze stron samodzielnie dysponuje swoim majątkiem, wobec czego może także zawierać umowy kredytu lub pożyczki bez zgody współmałżonka. Zawarcie umowy rozdzielności majątkowej powoduje również brak odpowiedzialności za długi współmałżonka, co często okazuje się korzystnym rozwiązaniem szczególnie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Intercyzę można również zmienić lub rozwiązać, jeżeli obie strony wyrażą taką chęć, niemożliwe jest jednak zawarcie umowy rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Treść intercyzy można w każdej chwili zmienić. Obowiązuje ona tak długo, jak trwa małżeństwo. Istnieje również opcja całkowitego rozwiązania intercyzy, choć wymaga to zgody obu stron. Wówczas również konieczne jest odwiedzenie notariusza i przygotowanie stosownych dokumentów.

 

Intercyza u notariusza w Warszawie

Sporządzenie intercyzy jest możliwe jedynie w obecności specjalisty , który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Mowa tu o notariuszu. W naszej kancelarii przygotowujemy akty zgodne z aktualnymi wzorami i obowiązującym prawem. W trakcie wizyty małżonkowie mogą podpisać dokument, a także zadać pytanie o wszelkie nurtujące kwestie.

Aby podpisać intercyzę, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Muszą one potwierdzać tożsamość obu stron. Zazwyczaj jest to więc dowód osobisty lub paszport. Do podpisania intercyzy nie trzeba się przygotowywać, choć konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty u notariusza.

Intercyza zawarta w Polsce nie zawsze obowiązuje na terenie innych państw. Wszystko zależy od umów dwustronnych, traktatów międzynarodowych oraz stosownych rozporządzeń. Na ważność intercyzy za granicą wpływa również prawo w danym państwie. Trzeba jednak pamiętać, że intercyza nie wpływa na sprawy spadkowe i kwestie dotyczące dzieci. Jej podpisanie zmienia jednak formę rozliczeń podatkowych – obie strony rozliczają się samodzielnie, ponieważ dysponują one oddzielnymi majątkami. Notariusz może poinformować małżonków o najważniejszych kwestiach związanych z intercyzą.


W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej