Umowa Darowiznynotariusz wypisujący umowę darowizny

Jeżeli szukają Państwo kompetentnej osoby, która sporządzi umowę darowizny, będącą prawnym potwierdzeniem faktu nieodpłatnego przekazania świadczenia, rekomendujemy usługi doświadczonego notariusza z naszej Kancelarii. Mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy niezależnie od wielkości oraz rodzaju przekazywanego świadczenia. Przedmiotem darowizny może być zarówno nieruchomość czy środki pieniężne, jak i wartościowe przedmioty. Warto również pamiętać, że zarówno darczyńcą, jak i obdarowywanym, może być jednocześnie więcej osób.


Oferujemy sporządzenie umowy darowizny w Śródmieściu Warszawy, w nowoczesnym biurze naszej Kancelarii. Ponadto notariusz jest zobowiązany do zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego oraz odprowadzenia należnego podatku, o którego wielkości informujemy Państwa przed spisaniem umowy darowizny. Serdecznie zapraszamy!

 

Obowiązek sporządzenia Umowy Darowizny

obecności notariusza, jednak w niektórych sytuacjach sporządzenie aktu notarialnego jest obowiązkiem. Zgodnie z prawem formę takiego dokumentu musi przyjąć darowizna między innymi:

  • mieszkania,
  • nieruchomości,
  • praw spółdzielczych,
  • użytkowania wieczystego nieruchomości.

Umowa darowizny musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład takiego dokumentu wchodzą m.in. informacje o stronach umowy, przedmiocie darowizny oraz sposobach i terminach jej przyjęcia. W takiej umowie zapisuje się wszystkie kwestie, które pozwalają na wyegzekwowanie w razie naruszenia ustaleń.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

Notariusz dba o to, by umowa darowizny została sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Istnieje opcja zapisania w niej zarówno samych podstawowych informacji, jak i wzbogacenia ich o te mniej istotne, ale pozwalające na zabezpieczenie interesów obu stron. Mowa tu przede wszystkim o sposobie wykorzystania darowizny, który wymaga od jej nowego właściciela rozporządzania zgodnie z wolą przekazującego.

Sporządzając dokument, konieczne jest również określenie strony, która poniesie koszty spisania umowy. Z tego powodu warto, by w trakcie jej podpisywania w naszej kancelarii były obecne wszystkie osoby bezpośrednio powiązane z daną sprawą. W razie wątpliwości notariusz odpowie na Państwa pytania, wyjaśni zawiłości prawne i zaproponuje zapisy w umowie, które pozwolą na zabezpieczenie interesów obu stron.

Śródmieście i Wola. Często sporządzamy dokumenty na zlecenie firm i podobnych podmiotów, gdy chodzi o darowizny o znacznych wartościach.


W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej