poświadczenie dziedziczenia przez notariuszaProtokoły Spółek

W naszej Kancelarii dbamy również o bezpieczeństwo prawne podmiotów gospodarczych, sporządzając protokoły ze zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy spółek, co szczegółowo określa art. 104 Ustawy Prawo o notariacie. Zadaniem notariusza jest spisanie treści uchwał, które zostają podjęte podczas zgromadzenia. Spisujemy protokoły spółek prawa handlowego, a także protokoły innych osób prawnych w przewidzianych prawem przypadkach. W naszej Kancelarii zajmujemy się przede wszystkim sporządzaniem protokołów spółek osobowych i kapitałowych, jednak na życzenie stron sporządzamy także protokoły innych spółek prawa handlowego, na zgromadzeniu których obecność notariusza nie jest obowiązkowa.

 

Kiedy obecność notariusza na zgromadzeniu spółki jest obowiązkowa?

Obecność notariusza w przypadku zgromadzeń spółki ma charakter obligatoryjny podczas dokonywania czynności takich jak:

  • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  • połączenie, podział i przekształcenie spółki,
  • zmiany umowy lub statutu spółki,
  • rozwiązanie spółki.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej