Akty Notarialne sporządzane w Warszawie
akty notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych należy do głównych usług świadczonych w naszej Kancelarii. Potwierdzenie dokonania danej czynności prawnej w obecności notariusza jest niezbędne głównie w sytuacjach związanych z przeniesieniem własności nieruchomości, czyli na przykład podczas kupna lub sprzedaży lokalu, ustanowienia użytkowania wieczystego, darowizny czy w przypadku poddania egzekucji z najmu okazjonalnego.

Do korzystania z usług naszej Kancelarii serdecznie zapraszamy również osoby zainteresowane sporządzeniem aktu notarialnego w Warszawie, w sytuacji, gdy ta forma czynności prawnej nie jest wymagana prawem. Niektóre z umów można sporządzić bez obecności notariusza, jednak z własnego doświadczenia i wieloletniej praktyki wiemy, że o wiele korzystniej jest skorzystać z profesjonalnych usług notarialnych. Wynika to głównie z faktu, iż umowa zawarta w formie aktu notarialnego daje możliwość egzekucji praw przed sądem. Zlecając przygotowanie danej umowy doświadczonemu notariuszowi, mają Państwo absolutną pewność, że konkretny dokument zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i aktualnymi przepisami..

 

Kiedy przyda się akt notarialny?

Akt notarialny to dokument przydatny w wielu przypadkach. Często nie jest on wymagany, ale pozwala na odpowiednie zabezpieczenie interesy obu stron. W razie jakichkolwiek problemów może być również doskonałą podstawą do wszczęcia postępowań sądowych i udowodnienia swoich racji.

Akty notarialne w naszej kancelarii w Warszawie zazwyczaj są sporządzane w związku z takimi operacjami, jak:

  • przekazanie spadków i darowizn,
  • kupowanie i sprzedawanie nieruchomości,
  • ustanowienie użytkowania wieczystego,
  • najem okazjonalny,
  • ustawienie odrębnej własności lokalu,
  • przeniesienie użytkowania wieczystego.

Oprócz tego akt notarialny można spisać także w przypadku przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania. Wówczas wystarczy zwykła umowa cywilnoprawna, ale udanie się do specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami pozwala na jeszcze lepsze zabezpieczenie interesów obu stron. Akt notarialny ma bowiem znacznie wyższą wartość. Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z postanowień zawartych w dokumencie, stanowi on idealny dowód przed sądem, pozwalający na uzyskanie korzystnego wyniku postępowania.

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego

Jesteśmy transparentni w kwestii kosztów sporządzanych przez nas dokumentów – zawsze uprzednio informujemy o niezbędnych do uiszczenia podatkach, związanych z danymi czynnościami prawnymi, ewentualnymi opłatami sądowymi oraz wynagrodzeniem dla notariusza, regulowanym przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Ostateczna stawka zależy od rodzaju transakcji, dlatego też zawsze przeprowadzamy indywidualną wycenę usług, świadczonych w naszej Kancelarii, na podstawie aktualnie obowiązującej taksy.

Przygotowujemy akty notarialne przede wszystkim dla klientów z Warszawy i okolicznych miejscowości. Docieramy m.in. do przedsiębiorców, dla których takie dokumenty są niezbędne podczas wykonywania wielu ważnych transakcji. Z chęcią służymy pomocą i ustalamy zapisy w dokumencie z obiema stronami.


W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej