Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Nabycie majątku zmarłego musi być potwierdzone prawem do spadku. Najszybszą drogą do otrzymania należnego majątku jest uzyskanie poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jak wygląda procedura przyznania aktu u notariusza? Odpowiadamy w poniższym artykule.

 

Kiedy notariusz odmówi sporządzenia aktu?

Akt poświadczenia dziedziczenia notariusz może sporządzić wyłącznie w obecności wszystkich potencjalnych spadkobierców, przy czym żaden z nich nie wnosi zastrzeżeń co do ostatniej woli zmarłego i pełnej procedury przyznania spadku. W przeciwnym razie konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego. Notariusz nie wyda aktu poświadczenia dziedziczenia również w sytuacji, kiedy spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r. oraz kiedy w toku sporządzania protokołu dziedziczenia wyszły na jaw okoliczności świadczące o braku obecności wszystkich potencjalnych spadkobierców lub nie wszystkie testamenty zostały otwarte i ogłoszone. Notariusz nie może także sporządzić aktu, jeśli w chwili śmierci spadkodawca był cudzoziemcem lub w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości znajdujące się poza granicą RP. Jeśli potrzebujesz aktu poświadczenia dziedziczenia, zapraszamy do skorzystania z naszych usług notarialnych w Warszawie.

Jak wygląda procedura poświadczenia dziedziczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku musi nastąpić do 6 miesięcy po jego otwarciu. Przed przystąpieniem do spisania aktu notariusz sporządza tzw. protokół dziedziczenia. Należy w nim zamieścić oświadczenie spadkobierców o prostym przyjęciu spadku, z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. W razie złożenia testamentu, notariusz otwiera go i ogłasza. Po tych czynnościach następuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej