Co zaliczamy do podstawowych czynności notarialnych?

Podczas realizacji czynności notarialnych w kancelarii notariusz działa w imieniu państwa. Ponieważ jest funkcjonariuszem publicznym, jego rola jest kluczowa dla sprawnego działania systemu prawnego. Dokumenty sporządzane w kancelarii notarialnej posiadają moc urzędową, co ogranicza spory sądowe i upłynnia ich pracę.

 

Czym są czynności notarialne i co się do nich zalicza?

Zgodnie z definicją za czynności notarialne uznaje się te czynności, którym można nadać formę aktu notarialnego. Aby dokument był uznany za ważny, musi zostać sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem przez upoważnioną do tego osobę, czyli notariusza, jeśli taka jest wola stron lub wymagają tego przepisy. Akt notarialny może dotyczyć:

  • działań związanych z przeniesieniem własności nieruchomości (umowa sprzedaży, darowizny),
  • czynności prawa handlowego (umowa spółki),
  • umowy majątkowe małżeńskie.

Notariusz spisuje także protokoły, sporządza protesty weksli i czeków oraz dokonuje poświadczeń, np. własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, pozostawanie osoby przy życiu.

Czynności z zakresu prawa spadkowego i przechowywanie

W naszej kancelarii notarialnej w Warszawie notariusz dokonuje również czynności z zakresu prawa spadkowego, sporządzając testamenty, umowy zrzeczenia się dziedziczenia czy protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W każdej kancelarii notarialnej można także uzyskać akty poświadczenia dziedziczenia, umowy zbycia spadku i działu spadku, a także protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Notariusz ma także prawo przyjęcia na przechowanie różnego rodzaju dokumentów. W związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością może także wydać osobie wskazanej przy ich złożeniu lub następcy prawnemu papiery wartościowe albo pieniądze w dowolnej walucie.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej