Jak wygląda procedura otwarcia testamentu u notariusza?

Procedura otwarcia testamentu u notariusza ma na celu wypełnienie ostatniej woli zmarłego oraz poinformowanie spadkobierców o zawartych w niej postanowieniach. Jak przebiega? Jakie formalności należy spełnić, aby notariusz otworzył testament? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

 

Na czym polega otwarcie testamentu w kancelarii notarialnej?

Otwarcie testamentu przez notariusza to czynność notarialna polegająca na odczytaniu jego treści w obecności osoby wnioskującej po okazaniu przez nią dowodu tożsamości. Jest to oficjalne potwierdzenie istnienia testamentu oraz forma zabezpieczenia go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub usunięciem. Procedura ta służy też uniknięciu wprowadzenia w dokumencie nielegalnych zmian. Notariusz może otworzyć testament wyłącznie na życzenie co najmniej jednego zainteresowanego, który przedstawi akt zgonu testatora. W trakcie trwania procedury notariusz zobowiązany jest do sporządzenia protokołu otwarcia testamentu, wraz z datą dokonania czynności oraz powstania testamentu. Powinny znajdować się w nim również informacje o stanie faktycznym dokumentu.

Czy osoby zainteresowane muszą być obecne podczas otwarcia testamentu przez notariusza?

Prowadząc kancelarię notarialną w warszawskim Śródmieściu często słyszymy to pytanie. Jednak otwarcie testamentu przez notariusza nie wymaga powiadomienia kogokolwiek o miejscu i terminie jego otwarcia. Do prawidłowego otwarcia testamentu konieczna jest natomiast obecność osoby wnioskującej. Osobą tą nie musi być jednak spadkobierca. Brak pozostałych zainteresowanych nie jest przeciwwskazaniem do podjęcia tej procedury, ale ich obecność jest jak najbardziej możliwa. Proces ten jest czynnością formalną, a jego świadkami mogą być wszystkie zainteresowane osoby.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej