Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Notariusz odgrywa kluczową rolę podczas sprzedaży i kupna nieruchomości. Jego zadaniem jest sporządzenie aktu notarialnego, jednak nie jest to jego jedyne zadanie. W dalszej części wpisu dowiesz się, jaka jest rola notariusza w tego rodzaju transakcjach.

 

Sprzedaż i kupno nieruchomości a notariusz

Przede wszystkim notariusz sporządza akt notarialny, czyli oficjalny dokument, który potwierdza prawidłowość i legalność transakcji. Zawiera także zapisy dotyczące wszelkich umów oraz zasad współpracy pomiędzy stronami transakcji. Dzięki temu obie strony mogą być pewne, że ich prawa są chronione, a warunki umowy są jasno określone.

Notariusz jest odpowiedzialny także za sprawdzenie tożsamości stron transakcji oraz weryfikację, czy dane osoby są zdolne do zawarcia umowy (tzn. czy nie są ubezwłasnowolnione, czy nie posiadają ograniczeń prawnych lub, czy nie działają pod wpływem przymusu). Ponadto, sprawdza też stan prawny nieruchomości (np. czy jest wolna od wszelkich obciążeń, jak hipoteki czy zastawy) oraz czy osoba sprzedająca rzeczywiście posiada uprawnienia do jej sprzedaży.

Akt notarialny podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości

Nasza kancelaria notarialna uczestniczy w transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości i odpowiada m.in. za sporządzanie aktów notarialnych w Warszawie. To kluczowy dokument, ponieważ tylko on daje pewność co do legalności transakcji oraz chroni prawa zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Zawierając akt notarialny, strony mają pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione, a także że nieruchomość nie będzie obciążona na rzecz osób trzecich. To szczególnie ważne dla kupującego, który dzięki takiemu dokumentowi unika ryzyka związanego z zakupem nieruchomości obciążonej długami czy stawaniem się bezwiedną ofiarą oszustwa.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej