Jakie umowy należy zawrzeć przed notariuszem?

W Polsce istnieje kilka rodzajów umów, które wymagają formy aktu notarialnego, a nieprzestrzeganie tego obowiązku może prowadzić do nieważności zawartej umowy. W niniejszym wpisie omówimy trzy najważniejsze rodzaje umów, które muszą być zawarte przed notariuszem.

 

Umowa sprzedaży nieruchomości

Pierwszym rodzajem umowy, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jest umowa sprzedaży nieruchomości. Obejmuje to zarówno sprzedaż domów, mieszkań, jak i gruntów. Dla ważności takiej umowy, niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego przez notariusza oraz wpis do księgi wieczystej. Dzięki temu sprzedający ma gwarancję otrzymania należnych mu środków finansowych, a kupujący - że stanie się faktycznym właścicielem nieruchomości. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości również powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeśli więc czeka cię transakcja zakupu lub sprzedaży nieruchomości, umów się na sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego w Warszawie w naszej Kancelarii Notarialnej.

Umowa darowizny nieruchomości

Kolejnym rodzajem umowy wymagającej formy aktu notarialnego jest umowa darowizny nieruchomości. Darowizna to przeniesienie własności rzeczy, w tym przypadku - nieruchomości, na rzecz obdarowanego za darmo, czyli bez otrzymania żadnych świadczeń w zamian. Umowa darowizny nieruchomości musi być sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego, a następnie wpisana do księgi wieczystej. Warto zauważyć, że darowizna może być także dokonana na rzecz małżonka, dzieci czy innych osób bliskich, jednak nadal musi zostać spełniony wymóg formy aktu notarialnego.

Umowa spółki cywilnej

Ostatnim rodzajem umowy, który omówimy w tym artykule, jest umowa spółki cywilnej. Chociaż nie jest to wymagane przez polskie prawo, to jednak zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego może zapewnić jej większą pewność i bezpieczeństwo dla stron. Akt notarialny może uchronić wspólników przed ewentualnymi sporami dotyczącymi wkładów do spółki, udziałów w zyskach i stratach czy odpowiedzialności za długi spółki. Warto również pamiętać, że zawarcie umowy spółki cywilnej przed notariuszem może być wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt czy innego rodzaju finansowanie działalności spółki.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej