Poświadczenie własnoręczności podpisu - kiedy to konieczne?

Poświadczenie własnoręczności podpisu to czynność prawna, polegająca na potwierdzeniu przez uprawnioną osobę, że dany podpis został złożony osobiście przez właściwą osobę. Innymi słowy, jest to formalne potwierdzenie autentyczności podpisu na dokumencie. Poświadczenie takie ma na celu zwiększenie pewności co do tożsamości osoby podpisującej dokument oraz ograniczenie możliwości popełnienia oszustwa czy fałszerstwa.

W jakich sytuacjach należy poświadczyć własnoręczny podpis?

Poświadczenie własnoręczności podpisu może być wymagane w wielu różnych sytuacjach. Przykłady to m.in. umowa sprzedaży udziałów w spółce, umowa pożyczki,  wszelkiego rodzaju oświadczenia. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach poświadczenie własnoręczności podpisu jest wymagane przez przepisy prawa, a w innych może być jedynie dodatkowym zabezpieczeniem, które strony postanawiają zastosować dla własnego komfortu i pewności.

Jak poświadczyć własnoręczny podpis?

Aby poświadczyć własnoręczność podpisu, należy udać się do kancelarii notarialnej. Notariusz ze Śródmieścia jest bowiem jednym z podmiotów uprawnionych do dokonania takiej czynności. Proces poświadczenia własnoręczności podpisu przebiega w kilku etapach. Po pierwsze, osoba zainteresowana musi przedstawić notariuszowi dowód tożsamości oraz dokument, na którym ma zostać poświadczony podpis. Następnie notariusz sprawdza tożsamość osoby oraz jej zdolność do dokonania czynności prawnej. Jeśli wszystko jest w porządku, notariusz sporządza akt poświadczenia własnoręczności podpisu, który następnie zostaje podpisany przez osobę zainteresowaną oraz notariusza.

Warto dodać, że poświadczenie własnoręczności podpisu przez notariusza jest związane z kosztami. Opłata za taką czynność jest uregulowana w taryfie notarialnej i może się różnić w zależności od wartości przedmiotu czynności prawnej. Warto więc przed wizytą w kancelarii notarialnej sprawdzić, jakie będą koszty związane z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej