Jak odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić w dwóch formach albo w formie oświadczenia złożonego przed sądem, albo w formie aktu notarialnego. Odrzucenie spadku jest czynnością jednostronną i nieodwołalną. Oznacza to, że po złożeniu takiego oświadczenia nie można zmienić swojej decyzji i przyjąć spadku. Z tego powodu warto dobrze przemyśleć swoją decyzję przed podjęciem takiej czynności.

Kiedy można odrzucić spadek?

Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia. Warto pamiętać, że przekroczenie tego terminu skutkuje przyjęciem spadku z mocy prawa. Jeśli jednak spadkobierca nie dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia, termin ten nie jest brany pod uwagę. 

Na czym polega odrzucenie spadku przed sądem?

Aby odrzucić spadek przed sądem, należy złożyć pisemne oświadczenie w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca otwarcia spadku. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, a właściwy sąd to ten, na którego terenie znajduje się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe spadkobiercy oraz informacje o spadkodawcy i powołaniu do dziedziczenia. Gdy sąd przyjmie wniosek o odrzucenie spadku, zostanie wyznaczony termin posiedzenia w tej sprawie.

Jak wygląda odrzucenie spadku w formie aktu notarialnego?

Alternatywą dla odrzucenia spadku przed sądem jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego. W tym przypadku należy udać się do dowolnego notariusza w Polsce i złożyć stosowne oświadczenie. Notariusz sporządza akt notarialny, który następnie przekazuje do właściwego sądu rejonowego. Sporządzaniem stosownych dokumentów w ramach odrzucania spadków w Warszawie zajmuje się nasza kancelaria. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie i niezwłoczne działanie.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej