W jaki sposób można ustanowić służebność gruntową?

Służebność gruntowa to pojęcie, które może wydawać się nieco tajemnicze dla przeciętnego obywatela. W praktyce jednak dotyczy ono wielu osób, które posiadają nieruchomości i chcą zagwarantować sobie swobodny dostęp do nich lub zabezpieczyć swoje interesy. W niniejszym artykule przybliżymy, czym dokładnie jest służebność gruntowa oraz jakie są metody jej ustanawiania.

Czym w praktyce jest służebność gruntowa?

Służebność gruntowa to prawo, które uprawnia właściciela jednej nieruchomości (dominującej) do korzystania z określonych elementów nieruchomości innej osoby (służebnej) w sposób niezbędny dla prawidłowego użytkowania własnego gruntu. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność przejechania przez teren sąsiada, aby dostać się do własnej posesji.

Metody ustanawiania służebności gruntowej

Istnieją różne metody ustanawiania służebności gruntowej, które można wybrać w zależności od konkretnej sytuacji. Oto one.

  • Umowa między właścicielami nieruchomości

Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem ustanowienia służebności gruntowej jest zawarcie umowy pomiędzy właścicielami nieruchomości dominującej i służebnej. Umowa taka powinna być sporządzona na piśmie np. w naszej kancelarii notarialnej w Warszawie. Musi zawierać precyzyjne postanowienia dotyczące zakresu, czasu trwania oraz ewentualnych opłat związanych z korzystaniem ze służebności.

  • Decyzja administracyjna

W niektórych przypadkach, gdy np. istnieje konieczność ustanowienia służebności gruntowej przymusowej, decyzję o jej ustanowieniu może wydać organ administracji publicznej. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości dominującej musi wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego urzędu, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego może wydać taką decyzję.

  • Orzeczenie sądowe

W sytuacji, gdy między właścicielami nieruchomości nie ma zgody co do ustanowienia służebności gruntowej lub gdy istnieją różnice zdań co do jej zakresu, strony mogą zwrócić się do sądu. Sąd może orzec ustanowienie służebności gruntowej, określić jej zakres oraz ewentualne odszkodowanie dla właściciela nieruchomości służebnej.

  • Zasiedzenie

Do ustanowienia służebności gruntowej może dojść również przez zasiedzenie. Warunkiem jest jednak samoistne posiadanie gruntu przez 20 lat, o ile posiadacz jest w dobrej wierze lub przez 30 lat, jeśli posiadacz jest w złej wierze.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej