Blog

Kancelaria Notarialna Grzegorza Rogali uzyskała nagrodę Lawyer Monthly

nagroda

podpisywanie dokumentów

Jak wygląda procedura otwarcia testamentu u notariusza?

Procedura otwarcia testamentu u notariusza ma na celu wypełnienie ostatniej woli zmarłego oraz poinformowanie spadkobierców o zawartych w niej postanowieniach. Jak przebiega? Jakie formalności należy spełnić, aby notariusz otworzył testament? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Czytaj więcej

Podpisywanie umowy

Dlaczego warto sporządzić umowę darowizny u notariusza?

Darowizna to przekazanie przez darczyńcę nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku w postaci nieruchomości, ruchomości lub pieniędzy, ale również praw. Darowiznę można uznać za ważną dopiero wtedy, kiedy obdarowany wyrazi zgodę na jej bezpłatne przysporzenie. Dla jej poświadczenia należy więc podpisać umowę. O tym, dlaczego warto zrobić to w kancelarii notarialnej, przeczytasz w poniższym artykule.

Czytaj więcej

Podpis notariusza

Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Nabycie majątku zmarłego musi być potwierdzone prawem do spadku. Najszybszą drogą do otrzymania należnego majątku jest uzyskanie poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jak wygląda procedura przyznania aktu u notariusza? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czytaj więcej

pieczętowanie dokumentu notarialnego

Co zaliczamy do podstawowych czynności notarialnych?

Podczas realizacji czynności notarialnych w kancelarii notariusz działa w imieniu państwa. Ponieważ jest funkcjonariuszem publicznym, jego rola jest kluczowa dla sprawnego działania systemu prawnego. Dokumenty sporządzane w kancelarii notarialnej posiadają moc urzędową, co ogranicza spory sądowe i upłynnia ich pracę.

Czytaj więcej

pieczęć na akcie notarialnym

Jakie wymogi musi spełniać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym, potwierdzającym dokonanie danej czynności i zabezpieczającym interesy zainteresowanych stron. Spisuje się go w obecności notariusza, który jest gwarantem prawidłowego przeprowadzenia procesu, który niesie za sobą konkretne skutki prawne. Akt notarialny musi spełniać pewne wymogi formalne, określone w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Co dokładnie musi zawierać ten dokument?

Czytaj więcej

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej